Mikro raketov√Ĺ syst√©m Pincher namontovan√Ĺ na miniaturn√≠m bezpilotn√≠m pozemn√≠m vozidle (UGV). ZbraŇą vyuŇĺ√≠v√° miniaturn√≠ d√°lkovńõ ovl√°dan√Ĺ launcher vybaven√Ĺ videokamerou a laserov√Ĺm ukazov√°tkem a miniaturn√≠ pyroforick√© rockery, kter√© jsou schopny porazit IEDs nen√°siln√Ĺm zpŇĮsobem, vystŇôelil z bezpeńćn√© vzd√°lenosti nńõkolika des√≠tek metrŇĮ. syst√©m mŇĮŇĺe b√Ĺt pouŇĺit v interi√©ru a venku. Foto: Rafael

Nov√© robotick√© protiopatŇôen√≠, kter√© jsou navrŇĺeny tak, aby zak√°zaly improvizovan√© v√ĹbuŇ°n√© pŇô√≠stroje (IED) z dlouh√© vzd√°lenosti, jsou v Izraeli v Rafael Advanced Defense Systems. Podle Ram Fabian, Ňôeditel RafaelŇĮv Land Warfare Systems, Mikro raketov√Ĺ syst√©m s n√°zvem "Pincher" je v souńćasn√© dobńõ v prototypov√© f√°zi a mohl by b√Ĺt funkńćn√≠ v pŇô√≠Ň°t√≠m roce. Pincher pouŇĺ√≠v√° rakety "velikosti tuŇĺky", kter√© jsou schopn√© znińćit v√ĹbuŇ°n√© n√°boje z rozŇ°√≠Ňôen√©ho rozsahu. "Raketa zpŇĮsobuje, Ňĺe poplatek sp√°l√≠ m√≠sto v√Ĺbuchu (proces nazvan√Ĺ" deflagration "), ńć√≠mŇĺ eliminuje riziko v√Ĺbuchu, Ň°rapnelu a trosky." Fabian Ňôekl Defense Update.

Syst√©m Rafael Pincher zahrnuje miniaturn√≠ d√°lkovńõ ovl√°dan√Ĺ multi-launcher syst√©m, kter√Ĺ je integrov√°n s robotickou platformou, senzory, zamńõŇôovac√≠mi zaŇô√≠zen√≠mi a d√°lkov√Ĺm ovl√°d√°n√≠m.

҆estipalcov√° (20 cm) dlouh√° raketa ve tvaru Ň°ipky m√° miniaturn√≠ raketov√Ĺ motor a stabilizańćn√≠ Ňĺebra. Na rozd√≠l od kinetick√Ĺch projektilŇĮ vyp√°len√Ĺch ze zbranńõ, Ň°ipka ukl√°d√° dostateńćnou kinetickou energii, aby rozlomila vnńõjŇ°√≠ ob√°lku terńće, avŇ°ak jej√≠ jedineńćn√Ĺ pyroforick√Ĺ materi√°l (z√°paln√° smńõs obsahuj√≠c√≠ rŇĮzn√© kovov√© pr√°Ň°ky, jako jsou kombinace titan-boron-teflon) vytv√°Ňô√≠ tepelnou pŇĮsob√≠, protoŇĺe se hoŇô√≠ v plamenech pŇôi velmi vysok√© teplotńõ okamŇĺitńõ, kdyŇĺ pronik√° do c√≠le, hoŇô√≠ v√ĹbuŇ°nou slouńćeninu a spotŇôebov√°v√° ji v "nen√°siln√©m" procesu bez v√Ĺbuchu.

Ňėeditelstv√≠ izraelsk√©ho ministerstva obrany pro v√Ĺzkum a v√Ĺvoj jiŇĺ testovalo reprezentativn√≠ miniaturn√≠ Ň°ipky pro pŇô√≠padn√© pouŇĺit√≠ na miniaturn√≠ch pozemn√≠ch dopravn√≠ch prostŇôedc√≠ch bez pos√°dky. Takov√© mini UGV by mohly b√Ĺt pouŇĺity v "mikro-taktick√Ĺch" aplikac√≠ch, pouŇĺ√≠van√© uvnitŇô pro hled√°n√≠ c√≠lŇĮ, lokalizovat a deaktivovat IEDs, vyńćistit budovy a z√°roveŇą vyhnout se nadmńõrn√©mu riziku pro voj√°ky a nevinn√© lidsk√© Ňĺivoty.

Zdroj: Defense-update.com