Anti-Tilt Follower: Se zařazením Anti-Tilt Follower zásobník Intrafuse Mini-14 bude zásobovat všech 30 nábojů .223 munice bez zaseknutí. To spolu s těžkou pružinou z nerezové oceli zajišťuje plynulý chod s každým kolem, které jste předali.

Robustní textury: V texturovaném exteriéru na časopisu Intrafuse Mini-14 nabízí zvýšený styl a pevný uchopovací povrch. Robustní struktura pomáhá udržovat ruce v klidu, i když je mokré nebo blátivé.

Vylepšené uchopení: Nenechte svůj časopis zpomalit změnu mag. Další drážky u podlahové desky zajišťují jistou úchopovou plochu, když vytáhnete mag ze sáčků.

Spolehlivý a cenově dostupný: Díky silné potřebě spolehlivého, cenově dostupného a dostupného časopisu pro Mini-14 je Intrafuse mag vysoký, aby vyplnil prázdnotu. Cena za MSRP ve výši 15, 99 USD tento mag spolupracuje se všemi uživateli Mini-14. Tapco.com.