V Illinois je k dispozici více kurzů týkajících se právních otázek souvisejících s novým zákonem o utajovaném právu státu.
Zasedání nejsou utajované třídy Carry License, ale pokrytí zákonných požadavků pro ty, kteří vlastní povolení skrytého přepravního prostředku, a budou se týkat i podrobností a judikatury týkající se sebeobrany.

Nezúčastní se žádné náklady, ale vyžaduje se předběžná registrace a každá třída bude omezena na 50 osob.

Další informace naleznete na adrese: //www.wsiltv.com/news/.