Distribuční společnost BSES Yamuna spolupracovala s policií Delhi, aby mladým ženám poskytla sebeobranné školení.

Úředníci společnosti uvedli, že cílem této iniciativy je vybavit mladé ženy potřebnými dovednostmi, aby se ochránily. Kromě fyzického školení budou účastníkům poskytnuty také tipy, jak se vypořádat s "obtížnými situacemi".

V první fázi již bylo v rámci této iniciativy vyškoleno více než 500 mladých dívek a žen.