Kliknut√≠m zvńõtŇ°√≠te obr√°zek.

byl tam, aby byl svńõdkem americk√©ho letectva zah√°jit bezpilotn√≠ opakovanńõ pouŇĺitelnou kosmickou plochu X-37B na obńõŇĺnou dr√°hu na palubńõ rakety Atlas 5 minul√Ĺ ńćtvrtek na shakedownsk√© misi za kulat√Ĺ v√Ĺlet. Bezpilotn√≠ kyvadlov√° lońŹ je provozov√°na 3. vzduŇ°nou silou Experiment√°ln√≠ Squadron v Schriever Air Force Base v Coloradu.

X-37B je aktualizovan√° verze brzy pŇôipraven√©ho vozov√©ho parku Orbiters. Prototypov√© orbit√°ln√≠ zkuŇ°ebn√≠ vozidlo je zhruba ńćtvrtinou velikosti raketopl√°nu a je navrŇĺeno tak, aby podporovalo celou sadu vojensk√Ĺch mis√≠ pro letectvo. Kosmick√° lońŹ X-37B dlouh√° 29 kilometrŇĮ je postavena Boeing Phantom Works a m√° skromn√Ĺ n√°kladov√Ĺ prostor, v√Ĺkonn√Ĺ man√©vrovac√≠ motor, rozm√≠stńõn√© pole sol√°rn√≠ho pole a pevn√© kŇô√≠dla, kter√© vedou lońŹ zpńõt na Zemi.


Kliknut√≠m zvńõtŇ°√≠te obr√°zek.

V√Ĺtah byl perfektn√≠, pŇôińćemŇĺ nosov√Ĺ kuŇĺel s prŇĮmńõrem 17 stop byl odtrŇĺen od rakety Atlas 5 t√©mńõŇô ńćtyŇôi minuty do letu a odhalil miniaturn√≠ raketopl√°n. O pŇĮl minuty pozdńõji se prvn√≠ stupeŇą Atlas odtrhl od horn√≠ho stupnńõ Centaur a motor RL10 poh√°nńõn√Ĺ vod√≠kem se asi 13 minut zap√°lil a X-37B zatlańćil na obńõŇĺnou dr√°hu 20 minut po zved√°n√≠.


Kliknut√≠m zvńõtŇ°√≠te obr√°zek.

Vesm√≠rn√° planeta je navrŇĺena tak, aby operovala a prov√°dńõla v√Ĺznamn√© man√©vry v nadmoŇôsk√Ĺch v√ĹŇ°k√°ch od 126 do 575 mil. Na konci letu, kter√Ĺ by mohl trvat aŇĺ 270 dn√≠, bude hlavn√≠ plavidlo plavidla vypustit lońŹ z obńõŇĺn√© dr√°hy. Vesm√≠rn√° rovina vstoup√≠ znovu do atmosf√©ry na pońć√≠tańćem Ňô√≠zen√Ĺ autopilot a provede vysokorychlostn√≠ pŇôist√°n√≠ Ňô√≠zen√© pońć√≠tańćem rychlost√≠ t√©mńõŇô 300 mph u Vandenberg Air Force Base, Kalifornie.